Kontakt obrazacPortalom PrivredniRegistar.rs rukovodi i upravlja:
Agencija Registar usluga doo
Bulevar Mihaila Pupina 6, Beograd
Telefon: +381612525842